Jelenlegi hely

Szakmai gyakorlat szabályzat

Összhangban a 15/2006 (IV.3.) OM rendelettel és a szakok akkreditált képzési programjával az SZTE TTIK Informatikai Intézete a kötelező szakmai gyakorlatról a következő rendelkezéseket hozza.

A hallgató köteles a legjobb tudásának megfelelően végrehajtani a munkahelyen rábízott feladatokat, betartani a munkahelyi és munka- és titokvédelmi előírásokat. Bárminemű, a szakmai gyakorlat lefolyásával kapcsolatos problémát azonnal jeleznie kell az intézet felé.

 1. A szakmai gyakorlat időtartama szakonként:

  1. Gazdaságinformatikus BSc szakos hallgatók részére:
   • 2014. szeptembertől felvetteknek 320 munkaóra
   • 2010. ősztől felvetteknek 240 munkaóra
   • Korábban felvetteknek nincs kötelező szakmai gyakorlat
  2. Mérnökinformatikus BSc szakos hallgatók részére:
   • 2014. szeptembertől felvetteknek 320 munkaóra
   • 2010. ősztől felvetteknek 240 munkaóra
   • 2009-ben felvetteknek 160 munkaóra
   • Korábban felvetteknek nincs kötelező szakmai gyakorlat
  3. Programtervező informatikus BSc szakos hallgatók részére:
   • 2014. szeptembertől felvetteknek 320 munkaóra
   • 2010. ősztől felvetteknek 240 munkaóra
   • Korábban felvetteknek nincs kötelező szakmai gyakorlat
  4. Gazdaságinformatikus MSc szakos hallgatók részére:
   • 2014. szeptembertől felvettekre 240 munkaóra
   • Mindenkinek 160 munkaóra
  5. Mérnökinformatikus MSc szakos hallgatók részére:
   • 2014. szeptembertől felvettekre 240 munkaóra
   • Mindenkinek 160 munkaóra
  6. Programtervező informatikus MSc szakos hallgatók részére:
   • 2014. szeptembertől felvettekre 240 munkaóra
   • 2010. ősztől felvetteknek 160 munkaóra
   • Korábban felvetteknek nincs kötelező szakmai gyakorlat
 2. A szakmai gyakorlat célja:

  1. a hallgatók számára biztosítani az aktív részvételt az informatikai módszereket igénylő szakma specifikus alkotások tervezésében, fejlesztésében esetleg kivitelezésében;
  2. a képzés során elsajátított ismeretek elmélyítése, az adott szakmától elvárt kompetenciák rögzítése;
  3. az egyes munkahelyek felé támasztott elvárások felismerése, a munkavégzés szabályainak megismerése, a precíz, határidős teljesítés fontosságának tudatosítása;
  4. a szakma specifikus gondolkodásmód kialakulásának elősegítése, az egyén problémamegoldó képességének fejlesztése;
  5. az általános kompetenciákban mind az önálló, mind a csapatban végzett munka hatékonyságának növelése, a kommunikációs képességek javítása;
  6. a munkahelytől függően a korábban tanult ismeretek adaptációja, a használt új eszközök megismerése.

 3. A szakmai gyakorlat lefolyása / időzítése

  1. A szakmai gyakorlathoz a szak tantervében egy szakmai gyakorlat kurzus kapcsolódik, amelyet a szakmai gyakorlat teljesítését követő kurzusfelvételi időszakban kell felvenni.
  2. A teljesített szakmai gyakorlat kreditértéke 0, értékelése "aláírással teljesítve" A szakmai gyakorlat teljesítése a végbizonyítvány megszerzésének egyik szükséges feltétele.
  3. A gyakorlat megszervezése az intézet és a hallgató közös feladata. Elsősorban a hallgatók saját maguknak keresnek megfelelő munkahelyet, melyhez igény esetén az intézet segítséget nyújt. A hallgató és a fogadó cég/intézmény meghatározza a gyakorlat alatt betöltendő munkakört, specifikálja a végrehajtandó feladatokat, sikeres teljesítés esetén javaslatot tehet szakdolgozati / diplomamunka témára.
  4. Szakmai gyakorlatra jelentkezés folyamata a szakmai gyakorlat kurzus előfeltételének teljesítettsége után indulhat.
  5. A gyakorlatra a hallgatónak minimum két héttel a tervezett kezdési időpont előtt jelentkeznie kell, ezt a kitöltött fogadó nyilatkozatnak az intézet tanulmányi előadójához való beadásával teheti meg. Az intézet a fogadó nyilatkozatokat elbírálja, kirendeli a hallgatót a gyakorlat elvégzésére, vagy elutasítja a potenciális gyakorlati munkahelyet.
  6. A szakmai gyakorlat kezdete és befejezése között maximum 4 hónap lehet.
  7. A szakmai gyakorlatot csak indokolt esetben, a szakmai gyakorlat oktatói felelősének engedélyével lehet megszakítani, két részre osztani.
  8. A szakmai gyakorlaton a hallgató munkanaplót vezet, aminek minimum 40 munkaórás bontásban tartalmazni kell a hallgató tevékenységének leírását. A munkanaplót a fogadó munkahely ellenőrzi és igazolja.
  9. A gyakorlat befejezése után egy héten belül a hallgatónak le kell adni a szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentumot és a munkanaplót az intézet tanulmányi előadójánál.
  10. A munkanapló elbírálását követően a rákövetkező félévben felvett kurzus értékelőlapján az oktató rögzíti a szakmai gyakorlat értékelését az ETR-ben.
  11. Szakmai gyakorlatként elfogadható a fenti feltételeknek eleget tevő munkakörben szerzett munkatapasztalat, mely elfogadtatás az intézet felé munkatapasztalatot igazoló igazolás csatolásával kérelmezhető.
 4. A szakmai gyakorlat helye

  1. A szakmai gyakorlatot a hallgató az adott szak kompetenciájának megfelelő területhez tartozó munkakörben, a szak szakmai igényeinek megfelelő környezetben köteles elvégezni.
  2. A szakmai gyakorlat helye lehet:
   1. Az intézet által elfogadott listán szereplő cégek, ill. a kooperatív képzésben szereplő cégek.
   2. A felsőoktatási intézmények tanszékeinek, illetve a felsőoktatási intézmények mellett működő kutatócsoportok projektjei, gyakornoki beosztása, amennyiben az eléri a szükséges óraszámot.
   3. A hallgató munkahelye, amennyiben a hallgató a szakmában tevékenykedik/ tevékenykedett.
   4. Az intézet előzetes hozzájárulással a hallgató által szervezett cég, intézmény.
   5. Külföldön, elsődlegesen az Erasmus program keretében végzett gyakorlat.
 5. Egyéb rendelkezések

Elfogadva az Informatikai Intézet Tanácsának 2010. május 13-ai ülésén.

Módosítva: 2012. 10. 12.