You are here

Demonstrátori pályázat a 2019/2020 őszi félévre

Az Informatikai Intézet olyan nappali tagozatos hallgatók jelentkezését várja, akik szívesen részt vennének demonstrátorként az egyetemi oktatásban a 2019-2020. tanév őszi félévében. Jelentkezhetnek olyan programtervező informatikus BSc és MSc, informatikatanár osztatlan és MSc, mérnök informatikus BSc és MSc, gazdaságinformatikus BSc és MSc szakos hallgatók, akik alapképzési szakjuk mintatantervének legalább az első három félévét teljesítették, és félévenként legalább jó tanulmányi átlagaik voltak.

Nem kizárólag, de elsősorban a következő kurzusokra várunk jelentkezőket:

  • Számítógép hálózatok gyak.
  • Programozás II. gyak.
  • Programozási alapismeretek lab.
  • Rendszerfejlesztés I.
  • Szoftvertesztelés alapjai gyak.
  • Közelítő és szimbólikus számítások I. gyak.
  • Programozás alapjai gyak

A pályázati anyag az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

1. A hallgató neve, hxxxxxx azonosító, szak, évfolyam.

2. Prioritási sorrendben azon tárgyak felsorolása, amelyek oktatásában szeretne részt venni az adott félévben. Ezekből a tárgyakból nem lehet 4-esnél rosszabb érdemjegye a pályázónak. (Kérjük az érdemjegyet itt megadni.)

3. Heti óraszám. (Egy demonstrátor általában heti 4 órát szokott oktatni. Aki ennél több vagy kevesebb órát szeretne, ezt jelezze pályázatában.)

4. Levelező órát vállal-e (péntek-szombati időpontok, de a 14 oktatási hétből általában csak 3-6 hétvégén).

5. Melléklet: A Neptun rendszerből kiexportált lecekönyv. Elsősorban 4.00 feletti tanulmányi átlagú jelentkezőket várunk. Aki az előző félévben már adott be pályázatot, annak csak az azóta elvégzett félév indexmásolatát kell beadni.

6. Kérjük mindenképpen olyan emailcímet, illetve telefonszámot adjanak meg, amelyen elérhetjük önöket!

 

A demonstrátori tevékenység a tehetséggondozó programba is beleszámít.

 

A pályázatokat az alábbi webes felületen kell benyújtani:

https://www.inf.u-szeged.hu/bir2

 

Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

 

Szeged, 2019.05.10.

E-mail: orarend@inf.u-szeged.hu